مرور برچسب

مناطق داغ و تحریک پذیر اقایان توسط خانمها>

نقاط تحریک آمیز بدن مردان | نقطه p و نقطه F(فرنولوم) در مردان کجاست؟

نقاط تحریک آمیز بدن مردان نقاط تحریک آمیز بدن مردان تقریبا بر هیچکس پنهان نیست که زنان نقاط تحریک پذیر بسیار خاصی روی بدن خود دارند. با این وجود، ممکن است تعجب کنید که بدن مردان  نیز دارای نواحی بیرونی خاصی هست که وقتی تحریک می شود،…

نقاط تحریک آمیز بدن زنان در رابطه جنسی؛ نقطه G در زنان کجاست؟

نقاط تحریک پذیر بدن زنان نقاط تحریک پذیر بدن زنان شاید فکر کنید که زنان تنها با تحریک بخش های مختلف دستگاه تناسلی خود به ارگاسم بهتر می رسند با این حال، کارشناسان رابطه جنسی می گویند که بسیاری از نقاط حساس دیگر وجود دارد که می توانید از…