مرور برچسب

ترس از ازدواج در آقایان

ترس از ازدواج | درمان فوبیای ازدواج | دلایل ترس از ازدواج

ترس از ازدواج ترس از ازدواج ترس از ازدواج ترس از تعهد است، می تواند ترس بیش از حد، مداوم، غیر قابل کنترل و غیر منطقی از ازدواج باشد. این از کلمه یونانی گاموس مشتق شده است که به معنی ازدواج و فوبو به معنی ترس…