مرور برچسب

اهمال کاری تحصیلی+pdf

اهمال کاری | درمان اهمال کاری تحصیلی | انواع اهمال کاری

اهمال کاری به تعویق انداختن یک کار است که باید انجام شود. این می تواند بیشتر به عنوان یک تاخیر عادی یا عمدی در شروع یا اتمام کار باشد، گرچه فرد می داند عواقب بدی برایش داشته باشد. این یک تجربه معمول بشر است که شامل تاخیر در انجام کارهای…